Podręczniki w roku szkolnym 2017/2018 Dokumenty szkoły Dyżury Wicedyrektorów Wychowanie do życia w rodzinie (WDŻ)

Organizacja szkoły

 

 

W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie klas I-VII otrzymają bepłatne podręczniki na początku roku szkolnego.

 

Zestaw podręczników dla oddziałów przedszkolnych (klas 0) - do zakupienia przez Rodziców:

 

L. p.

Nazwa zajęć edukacyjnych

Klasa

Tytuł podręcznika

Autorzy

Wydawnictwo

rok wydania

1.     

Wychowanie przedszkolne

„0”

ELEMENTARZ SZEŚCIOLATKA

- karty pracy cz. 1-4

- książka

- wycinanki

- mój zeszyt

St. Doroszuk

J. Gawryszewska

J. Herendowska

Nowa Era

Placówka uczestniczy w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 344 im. Powstania Warszawskiego w Warszawie

ul. Erazma z Zakroczymia 15

03-185 Warszawa

tel. (+22) 614 90 30

fax. (+22) 676 64 05

sekretariat@sp344.edu.pl