Świetlica

    Szanowni Państwo!


Zachęcamy do oglądania zdjęć przedstawiających codzienne życie świetlicy.

Zapraszamy na podstrony poszczgólnych grup świetlicowych

oraz do galerii, w której zdjęć jest więcej i można je powiększać

 

Składki na fundusz świetlicy

Szanowni Państwo!

Składki na fundusz świetlicy można wpłacać na konto 
w Raiffeisen Polbanku,

numer: 53 1750 0012 0000 0000 3509 1227 

oraz w szkole w pokoju nr 108 w godzinach 8.00 - 16.00

Placówka uczestniczy w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 344 im. Powstania Warszawskiego w Warszawie

ul. Erazma z Zakroczymia 15

03-185 Warszawa

tel. (+22) 614 90 30

fax. (+22) 676 64 05

sekretariat@sp344.edu.pl