Zajęcia pozalekcyjne

 

Wykaz zajęć pozalekcyjnych dla klas 1-3 w roku szkolnym 2016-2017

Imię i nazwisko

nauczyciela

kl.

Rodzaj zajęć

 

Dzień

tygodnia

Godzina

od / do

Sala

 

Katarzyna Czyżyk

 

 

1a

„Odkrywamy talenty”

 

zajęcia wyrównawcze

 

„Klub małego podróżnika”

wtorek

 

środa

 

środa

14.15 – 15.30

 

7.15 – 8.00

 

11.45 – 12.30

21

 

117

 

213

Izabela Filipczak

 

 

1b

 

zajęcia wyrównawcze

 

zajęcia plastyczne

 

zajęcia plastyczne

poniedziałek

 

czwartek

 

wtorek

16.30 – 17.15

 

9.50 – 9.35

 

16.30 – 17.15

119

 

21

 

119

Barbara Mazurek

 

 

1c

 

zajęcia wyrównawcze

 

zajęcia wyrównawcze

 

matematyka  dla uczniów zdolnych

środa

 

piątek

 

czwartek

12.40 – 13.25

 

11.50 – 12.35

 

16.30 – 17.15

02

 

02

 

218

Marta Kochman – Celińska

 

2a

 

nauka pływania

 

zajęcia wyrównawcze

poniedziałek

 

piątek

10.00 – 10.30

 

16.25 – 17.10

 

 

218

Anna Cieślińska

 

2b

 

nauka pływania

 

zajęcia wyrównawcze

czwartek

 

czwartek

12.00- 12.30

 

16.15 – 17.10

 

 

235

Iwona Ostrowska

 

2c

 

nauka pływania

 

zajęcia wyrównawcze

czwartek

 

wtorek

11.30 – 12.00

 

10.40 - 11.25

 

 

02

 

Anna Nowicka

 

 

Agnieszka Bodzak

 

 

2d

 

nauka pływania

 

zajęcia wyrównawcze

 

zajęcia wyrównawcze

czwartek

 

wtorek

 

środa

11.00 – 11.30

 

12.40 – 13.25

 

11.45 – 12.30

 

 

213

 

Hanna Kordalska

 

Ewa Bielik

 

 

2e

 

nauka pływania

 

zajęcia wyrównawcze

 

zajęcia plastyczne

poniedziałek

 

środa

 

czwartek

11.30 – 12.00

 

10.40 – 11.25

 

16.20 – 18.00

 

 

02

 

217

Aleksandra Grad

 

2f

 

zajęcia wyrównawcze

 

„Podróże po świecie”

poniedziałek

 

wtorek

11.45 – 12.30

 

16.25 – 17.10

21

 

218

Krystyna  Kurowska

 

2g

 

nauka pływania

 

zajęcia wyrównawcze

poniedziałek

 

środa

12.00 – 12.30

 

10.40 – 11.25

 

Dorota Walkiewicz

 

2h

nauka pływania

 

zajęcia wyrównawcze

czwartek

 

czwartek

10.30 – 11-00

 

9.30 – 10.15

 

 

213

 

Agnieszka Czyżewska

 

2i

 

zajęcia wyrównawcze

 

zajęcia plastyczne

środa

 

czwartek

/ co dwa tyg./

16.25 – 17.10

 

 16.25 – 17.55

216

 

216

 

Anna Kołecka

 

 2j

   zajęcia wyrównawcze

 

zajęcia matematyczne

wtorek

 

środa

16.25 – 17.10

 

16.25 – 17.10

118

 

118

 

Joanna Bosiacka

 

2k

 

nauka pływania

 

zajęcia wyrównawcze

poniedziałek

 

wtorek

11.00 – 11.30

 

16.25 – 17.10

 

219

Beata Witkowska

 

3a

 

zajęcia wyrównawcze

 

matematyka  dla uczniów zdolnych

środa

 

piątek

7.15 – 8.00

 

7.15 - 8.00

215

 

215

Janina Konofalska

 

3b

 

zajęcia matematyczne

poniedziałek

środa

16.25 – 17.10

7.15 – 8.00

230

230

Małgorzata Szostak

 

3c

 

zajęcia ortograficzne

 

zajęcia wyrównawcze

środa

 

czwartek

11.45 – 12.30

 

7.15 – 8.00

02

 

235

Agnieszka Kicman

 

3d

 

zajęcia czytelnicze

 

zajęcia wyrównawcze

środa

 

środa

9.45 – 10.30

 

10.40 – 11.25

21

 

213

Katarzyna Kiryluk

 

3e

 

zajęcia wyrównawcze

 

mat. dla uczniów zdolnych

poniedziałek

 

poniedziałek

10.40 – 11.25

 

11.45 – 12.30

213

 

21

Małgorzata Pecyna

 

3f

 

zajęcia wyrównawcze

 

zajęcia matematyczne

piątek

 

poniedziałek

10.40 – 11.25

 

11.45 – 12.30

213

 

02

Magda Dragan

 

3g

 

 

zajęcia plastyczne

„ Mały artysta”

 

zajęcia wyrównawcze

piątek

 

 

czwartek

16.25 – 17.10

 

 

11.45 – 12.30

237

 

 

213

Joanna Depczyńska

 

3h

zajęcia wyrównawcze

 

matematyka dla uczniów zdolnych

piątek

 

czwartek

16.30 – 17.15

 

16.30 – 17.15

215

 

215

Anna Bubak

 

3j

 

zajęcia matematyczne

 

zajęcia plastyczno-techniczne

piątek

 

czwartek

7.10 – 7.55

 

7.10 – 7.55

237

 

237

Placówka uczestniczy w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 344 im. Powstania Warszawskiego w Warszawie

ul. Erazma z Zakroczymia 15

03-185 Warszawa

tel. (+22) 614 90 30

fax. (+22) 676 64 05

sekretariat@sp344.edu.pl