Aktualności FANIMANI Informacje ogólne 2017/2018 - Planowane wydatki 2016/2017 - Uchwały Rady Rodziców Rozliczenie wydatków w roku szkolnym 2016/2017

Rada Rodziców

Aktualności

                                                                       

 Z okazji Dnia Nauczyciela,
życzymy takich myśli i marzeń które dają się urzeczywistnić,
pięknych i szlachetnych pomysłów, które podszeptuje serce,
cierpliwości i wytrwałości,
aby slużba dzieciom tym posłusznym i tym niepokornym zrodziła wiele cennych owoców.
Rada Rodziców


 

 

PILNIE PROSIMY O PRZESŁANIE NA ADRES RR,  ADRESÓW E-MAIL I NR TELEFONU, ODZIAŁOWYCH Z KLAS:

0 a

II c

III i

VII c

RADA RODZICÓW

 

 

 

 

Placówka uczestniczy w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 344 im. Powstania Warszawskiego w Warszawie

ul. Erazma z Zakroczymia 15

03-185 Warszawa

tel. (+22) 614 90 30

fax. (+22) 676 64 05

sekretariat@sp344.edu.pl