Obiady w szkole

W roku szkolnym 2017/2018 posiłki dla uczniów i pracowników szkoły przygotowywać będzie

SunRest sp. z o.o.

GOTUJEMY W KUCHNI SZKOLNEJ, WSZYSTKIE POTRAWY SĄ PRZYGOTOWYWANE

NA MIEJSCU OD PRODUKTU DO DANIA GOTOWEGO

Zajmujemy się wszystkimi sprawami związanymi ze stołówką szkolną,

z rozliczeniami i pobieraniem opłat włącznie.

Deklaracje rejestracyjne, informacje o cenach i zasadach płatności, które będą obowiązywały w nowym roku szkolnym dostępne są w zakładkach poniżej.

 

Uprzejmie prosimy wszystkich chętnych o wypełnienie deklaracji obiadowych na rok szkolny 2017/2018.

Zeskanowane deklaracje można przesyłać pod adres: anna.baranska@sunrest.com.pl

*

Wszelkich formalności związanych z rozliczeniem prawidłowo zgłoszonych nieobecności dzieci podczas akcji "Zima w Mieście" w roku szkolny 2017/2018 dopełniamy:

  • zwracając gotówkę
  • odliczając stosowną kwotę od lutowego abonamentu za obiady
  • dokonując zwrotu na wskazany rachunek bankowy, na podstawie pisemnej prośby wysłanej pod adres: anna.baranska@sunrest.com.pl, w terminie do 28 lutego b.r.

Jadłospis

Zapraszamy do oglądania głównych dań, jakie są serwowane dzieciom każdego dnia, na facebook firmy Sunrest sp. z o.o.

jadlospis_miesieczny_04.09-29.09.doc

02 października 2017 r. (poniedziałek), w ŚWIĘTO SZKOŁY zapraszamy wszystkie dzieci na obiady w godzinach: 11:30 - 14:00.

jadlospis_miesieczny_02.10-31.10.doc

02 i 03 listopada 2017 r. (czwartek, piątek) stołówka będzie nieczynna.

jadlospis_miesieczny_06.11-30.11.doc

27,28,29 grudnia 2017 r. (środa, czwartek, piątek) stołówka będzie nieczynna.

jadlospis_miesieczny_01.12_22.12.doc

jadlospis_miesieczny_02.01-31.01.doc

jadlospis_Zima_w_miescie__15.01_-_26.01.doc

jadlospis_miesieczny_01.02_-_28.02.2018.doc

Godziny wydawania posiłków

Harmonogram dla klas 1-7

Obiady_harmonogram_klas_1_7_od_25_09_2017.pdf

Harmonogram dla klas 0

harmonogram_obiadow_dla_klas_0.pdf

 

Deklaracja i informacja dla rodziców

Warunkiem korzystania przez dziecko z obiadów jest dostarczenie wypełnionej i podpisanej deklaracji.

Deklaracja_na_posilki_w_stolowce_w_SP_nr_344.doc

Deklaracja, złożona na początku roku szkolnego, obowiązuje przez cały rok szkolny, do odwołania.

Wszelkie zmiany do deklaracji proszę zgłaszać mailowo pod adres:

anna.baranska@sunrest.com.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

Terminy opłat gotówkowych i cenniki

Terminy_wplat_wrzesien_2017.doc           

Cennik_i_oplaty_za_wrzesien_2017.doc

Terminy_wplat_pazdziernik_2017.doc

Cennik_i_oplaty_za_pazdziernik_2017.doc

Terminy_wplat_listopad_2017.doc

Cennik_i_oplaty_za_listopad_2017.doc

Terminy_wplat_grudzien_2017.doc

Cennik_i_oplaty_za_grudzien_2017.doc

Terminy_wplat_styczen_2018.doc

Cennik_i_oplaty_za_styczen__2018.doc

Terminy_wplat_luty_2018.doc

Cennik_i_oplaty_za_luty_2018.doc

Terminy_wplat_marzec_2018.doc

Cennik_i_oplaty_za_marzec_2018.doc ( od 29 marca do 03 kwietnia wiosenna przerwa świąteczna, stołówka nieczynna)

 

Opłaty za posiłki można dokonywać gotówką w stołówce szkolnej w wyznaczonych terminach

lub przelewem na konto:

SunRest sp. z o.o., ul. Bruna 9/59, 02-594 Warszawa

BZ WBK S.A. nr: 65 1090 1694 0000 0001 1218 7931

w tytule należy wpisać: imię i nazwisko dziecka oraz klasę 

 

Rodzeństwu przysługuje 10% rabat, jeśli wpłata za posiłki zostanie dokonana terminowo, zgodnie z deklaracją tj. do 10-tego dnia danego miesiąca.

Odwoływanie obiadów

Odwoływanie obiadów prosimy zgłaszać do godz. 9:00 rano

 - e-mailem pod adresem: anna.baranska@sunrest.com.pl

 - pod nr tel.: 602-702-747 wyłącznie SMS-em

 - osobiście w stołówce szkolnej.

W informacji o odwołaniu proszę podać nazwisko i imię dziecka, klasę i daty nieobecności,

np. Jan Nowak, IIc, 11.03-15.03.2014

Za zgłaszanie nieobecności dziecina obiadach także w dniach, w których dzieci są na wycieczkach (włącznie z Zieloną Szkołą) są odpowidzialni Rodzice.

Nieobecności dzieci niezgłoszone w terminie nie będą uwzględniane.

Należności za wszystkie prawidłowo zgłoszone nieobecności będą odliczane i zaliczane na poczet przyszłych opłat, a za ostatni miesiąc roku szkolnego zwracane w gotówce lub przelewem, po uprzednim kontakcie e-mailowym.

 

 

Kontakt

Kierownik stołówki szkolnej: 

Anna Barańska

tel. 602702747 w godz. 8:00-16:00

e-mail: anna.baranska@sunrest.com.pl

www.sunrest.com.pl

 

Placówka uczestniczy w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 344 im. Powstania Warszawskiego w Warszawie

ul. Erazma z Zakroczymia 15

03-185 Warszawa

tel. (+22) 614 90 30

fax. (+22) 676 64 05

sekretariat@sp344.edu.pl