• Wycieczki i koncerty

    • WYCIECZKI EDUKACYJNE

      

     W naszej placówce realizowany jest Szkolny Program Edukacji Kulturalnej. Nauczyciele podejmują wiele różnorodnych działań rozwijających u uczniów przeżycia estetyczne. Są to m.in. wycieczki edukacyjne do Teatru Wielkiego - Opery Narodowej, Warszawskiej Opery Kameralnej, czy Filharmonii Narodowej, dzięki którym uczniowie mogą obcować z najwyższą kulturą. 

     W związku z tym na rok szkolny 2019/20 w szkole zaplanowano wyjazdy z uczniami na następujące przedstawienia do Teatru Wielkiego:

      "Manru", opera I.J. Paderewski.

      "Dziadek do orzechów i Król Myszy", balet P. Czajkowski.

      "Straszny dwór", opera S. Moniuszko.

      "Korsarz”, balet A. Adam.

      "Bajko, gdzie jesteś", baśń muzyczna P. Zajkowska.

      

     Informacje na temat wycieczek u p. Małgorzaty Czajki i p. Marty Gębury.

      


     WARSZTATY I SPEKTAKLE MUZYCZNO-TEATRALNE

     W ramach projektu edukacyjnego "Opera Enter" realizowanego przez Warszawską Operę Kameralną, w którym uczestniczy nasza szkoła, odbędą się dla uczniów wyjazdowe warsztaty i spektakle muzyczno-teatralne.

     85-minutowe zajęcia to: warsztaty prowadzone przez pedagogów teatru i skrócone spektakle operowe w kostiumach, dekoracjach opracowanych specjalnie dla młodej widowni.

     Podczas warsztatów uczniowie będą mogli porozmawiać z postaciami, zadać pytania. Spektaklom towarzyszy zespół kameralny.

     Termin wycieczek zostanie podany na początku roku szkolnego. 

     Szczegółowe informacje u nauczyciela muzyki p. Małgorzaty Czajki. 

      


     KONCERTY FILHARMONICZNE

     dla uczniów klas I - VIII w roku szkolnym 2019/2020.

         W ramach Szkolnego Programu Edukacji Kulturalnej nasza placówka uczestniczy w projekcie Filharmoniii Narodowej pt. "Spotkania z Muzyką". W związku z tym na terenie naszej placówki odbywają się koncerty edukacyjne dla dzieci z klas I, II, III, IV, V, VI, VII i VIII. Koncerty prowadzą muzycy z Filharmonii Narodowej. Spotkania te są różnorodne,  bardzo wartościowe i cieszą się wśród uczniów ogromną popularnością.

          Każde spotkanie ma inny temat, program i wykonawców. Koncerty prezentują muzykę polską oraz muzykę innych regionów świata, przekazują słuchaczom wiadomości z zakresu historii muzyki, biografii wybitnych kompozytorów, form muzycznych, budowy i techniki gry na instrumentach muzycznych. Koncerty odbywają się cyklicznie raz w miesiącu w wyznaczonych terminach, od września do czerwca. Jeden koncert trwa 45 minut.

     Termin koncertów (piątki) : 

     lub

     (środy): 

     Szczegółowy harmonogram koncertów dla klas z podziałem na dni i godziny znajduje się w szkole.

     Koordynatorem szkolnym w sprawie koncertów filharmonicznych jest nauczyciel muzyki p. Małgorzata Czajka. 


     Nasz szkolny chór wraz z dyrygentem uczestniczył w Programie Edukacyjnym Teatru Wielkiego "JUTRoPERA". Nasi chórzyści w ramach tego Programu wzięli udział w próbie generalnej przedstawienia baletowego pt. "Don Kichot" w Teatrze Wielkim.

          

     Chórzyści zwiedzili również kulisy Opery Narodowej i całe zaplecze Teatru Wielkiego.

      


     Uczniowie naszej szkoły mają możliwość regularnego kontaktu z najwyższą kulturą.  Pod kierunkiem nauczycieli cyklicznie uczestniczą w spektaklach baletowych i operowych w Teatrze Wielkim. Dzięki tym wycieczkom edukacyjnym uczniowie naszej szkoły czują się jak elita. Oprócz udziału w spektaklu, każda z wycieczek jest związana tematycznie z jakimś ciekawym miejscem w Warszawie lub okolicy.