• Koncepcja pracy szkoły

    • Koncepcja pracy szkoły

     Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 344 im. Powstania Warszawskiego w Warszawie jest placówką oświatową, działającą zarówno na rzecz dzieci zdrowych jak i dzieci z deficytami rozwojowymi. Dzięki przystosowaniu architektonicznemu budynku szkoła jest przyjazna i bezpieczna dla uczniów z dysfunkcjami narządu ruchu.

     Wykwalifikowana i doświadczona kadra pedagogiczna umożliwia tworzenia w szkole klas integracyjnych, które realizują autorskie programy nauczania.

     W klasach integracyjnych nauczyciele przedmiotowi w czasie lekcji są wspierani przez fachowców z zakresu pedagogiki specjalnej. Stwarza to doskonałe warunki do nauki i indywidualnej pomocy. Szczycimy się tym, że wychodzimy naprzeciw potrzebom dziecka.

     Zatrudniamy specjalistów w dziedzinie logopedii, rehabilitacji, reedukacji oraz pedagogów specjalnych, psychologa i pedagogów szkolnych, co zapewnia potencjalne warunki do prawidłowego rozwoju emocjonalnego i społecznego. Nasi uczniowie otoczeni są opieką pielęgniarki szkolnej.

     Małym podopiecznym (uczniom z klas 0 - III) zapewniamy opiekę fachowców przed i po lekcjach, poprzez działalność świetlicy. Uczniowie mogą korzystać ze stołówki szkolnej.

     Głównym naszym założeniem wychowawczym jest to, aby uczniowie kierowali się wzajemną akceptacją, tolerancją i integracją w działaniach. Staramy się, żeby szkoła była miejscem przyjaznym, o które warto wspólnie dbać.
     W działalności dydaktyczno-wychowawczej dbamy o kultywowanie tradycji szkoły. Dążymy do tego, aby uczniowie nie tylko zdobywali wiedzę, ale również uczyli się żyć i współdziałać w społeczności.

     Obecnie w naszej szkole uczy się 1172 uczniów w 55 oddziałach.

     Szkoła posiada dobrze wyposażone pracownie: dwie przyrodnicze (w tym jedną z Gabinetem Klejnotów Przyrody), dwie informatyczne, historyczną, regionalną, Unii Europejskiej, Izbę Pamięci Narodowej, muzyczną, plastyczną, pracownie polonistyczne i matematyczne.

      

      

     Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli plastyki realizują projekty plastyczne, które dekorują naszą szkołę.


     Od kilku lat szkoła bierze udział w programie edukacyjnym "Wilanów znany - nieznajomy" oraz uczestniczy w lekcjach muzealnych w Zamku Królewskim.

      

     Oferujemy uczniom bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych (koła matematyczne, polonistyczne, przyrodnicze, ekologiczne, historyczne, ortograficzne, informatyczne, muzyczne, plastyczne, teatralne, zajęcia sportowe, chór).

     Każdego roku nasi uczniowie uczestniczą w licznych konkursach przedmiotowych, wykorzystując doświadczenia wyniesione z zajęć pozalekcyjnych.