• Zajęcia Dodatkowe KLASY: IV, V, VI, VII, VIII

     • Zapraszamy do zapoznania się z informacją zamieszczoną poniżej.

     • Chwilowy brak kontrolera ruchu.

     •  W dniach 19.09 (czwartek) i 20.09 (piątek) kontroler ruchu na przejściu dla pieszych (ul. Świderska) będzie nieobecny .

     • FB SWIMSPORT - nauka pływania

     • Nowy rok szkolny zaczynamy NOWĄ ofertą nauki i doskonalenia pływania.

       

      ZAMIAST ŚWIETLICY NA BASEN :)

      Zajęcia ukierunkowane są dla dzieci i młodzieży naszej szkoły, które w świetlicach oczekują na zajęcia szkolne lub są już po lekcjach i oczekują na rodziców.

      Zajęcia odbywają się na pływalni Białołęckiego Ośrodka Sportu. Zajęcia trwają 0,5h.

      Dzieci z klas 0,I,II,III odbierane są ze świetlicy.

      starsi uczniowie dochodzą na pływalnię sami

       

      Zapisy są prowadzone telefonicznie

      tel.kont.TRENER Agnieszka Sikorska 606 743 209

      www.plywamy.eu

     • Szanowni Rodzice!

     • Zgodnie z ustawą z dnia 12 kwietnia 2019 r., która wejdzie w życie 12 września 2019 r. informujemy, że rodzice mają prawo wyrażenia sprzeciwu, jeżeli nie życzą sobie, aby ich dziecko było obięte w szkole opieką zdrowotną oraz opieką stomatologiczną. Sprzeciw należy złożyć w formie pisemnej do dyrektora szkoły.

     • ZAPRASZAMY RODZICÓW KLAS 8

     • Na spotkanie dotyczące omówienia egzaminu ósmoklasisty. Spotkanie odbedzie się w poniedziałek 23 września 2019 r. o godz. 18:00 w stołówce szkolnej.

     • eTwinning School

     • W roku szkolnym 2019/20 nasza placówka otrzymała prestiżową odznakę „etwinning School” za udział nauczycieli i uczniów w projektach europejskich, rozwijających oraz wykorzystujących umiejętności z zakresu języków obcych i nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Dzięki realizowanym projektom uczniowie kształtowali kompetencje społeczne, uczyli się tolerancji wobec innych kultur i realizowali zagadnienia z podstawy programowej za pomocą nowoczesnych metod, wykraczających poza ściany sali lekcyjnej. Uczniowie klas 3-7 zrealizowali następujące projekty we współpracy z uczniami szkół europejskich: „Taste your region”, „Zaprogramuj się na historię patrona szkoły”, „Christmas card exchange” i „My home/your home-discover your local heritage.” Tabliczka z logo projektu została umieszczona przy wejściu głównym szkoły.

       

      Wszystkim uczniom i ich opiekunom gratulujemy!

     • STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE

     • Wnioski mozna pobrac ze strony Biura Edukacji 

      https://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/pomoc-socjalna-dla-uczniow

      lub w formie papierowej w recepcji szkoły.

      Termin zwrotu wypełnionego wniosku wraz z załącznikami do recepcji lub do pedagogów (pokój 113) - 16 września.

       

       

      RODZICE, KTÓRYCH DOCHÓD NIE PRZEKRACZA 528 ZŁ NETTO NA OSOBĘ W RODZINIE ZGŁASZAJĄ SIĘ W SPRAWIE DOŻYWIANIA DO OPS.

      DOFINANSOWANIE DO OBIADÓW SZKOLNYCH -wnioski mozna pobrać w recepcji szkoły. Zwrot wypełnionego wniosku wraz z załącznikami do recepcji lub do pedagogów (pokój 113) do 5 września.

     • LATO W MIEŚCIE

     • Zwroty za niewykorzystane obiady będą dokonywane we wrześniu 2019 r. w sekretariacie szkoły, na pisemny wniosek rodzica, ze wskazaniem dni, w których dziecko było nieobecne. Podania można wysyłać drogą mailową na adres: sekretariat@sp344.edu.pl lub składać osobiście w sekretariacie placówki.

     • Informacja

     • Od  poniedziałku tj. od 2 września w recepcji  szkoły można zakupić etui z łańcuszkiem na kartę obiadową.

     • Wdrażamy nowy system wydawania posiłków

     • Szanowni Państwo!
      Wyjątkowo we wrześniu
      możliwość zamawiania obiadów na miesiąc wrzesień zostaje przedłużona do piątku 6.09.2019 r. Obiady można zamawiać wyłącznie na stronie STARTEDU.

      Wydawanie obiadów jest możliwe tylko z kartą na posiłki. Żeby otrzymać kartę należy zarejestrować się na stronie STARTEDU

      Zarejestrowane karty można odbierać:
      - do 30.08.2019 oraz 02.09.2019 w pokoju nr 4 w godzinach 8:00 - 18:30
      - w późniejszym terminie
      karty będą do odbioru bezpośrednio w stołówce.

      Przypominamy, że tylko dzieci posiadające aktywną kartę tzn. z zamówionymi posiłkami będą mogły otrzymać obiad 3 września. 

      LINKI DO REJESTRACJI KARTY I ZAMAWIANIA OBIADÓW:

      Rejestracja/SP344 KLASY 0

      Rejestracja/SP344 KLASY 1-3

      Rejestracja/SP344 KLASY 4-8


       

     • Zmiana organizacji obiadów!

     • Szanowni Państwo! Począwszy od dnia 25 sierpnia 2019 roku zamówienia i płatność za posiłki  będą odbywały się w systemie miesięcznym, przy wykorzystaniu elektronicznego systemu STARTEDU. Posiłki będą wydawane od 03 września 2019 roku.

      CENNIK OBIADÓW DLA DZIECI

      Prosimy o jak najszybsze i uważne zapoznanie się z poniższą instrukcją: 

      ZASADY ZAMAWIANIA OBIADÓW

    • Serdecznie zapraszamy
     • Serdecznie zapraszamy

     • na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w poniedziałek 2 września 2019 r.

      8:30 – klasy IV – VIII – spotkanie z wychowawcami

      9:00 – wspólna dla wszystkich uczniów uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego

      10:00 klasy I – III - spotkanie z wychowawcami

       

      Plan dnia dla oddziałów przedszkolnych:

        7:00 – 12:00 – klasa 0B

      12:00 – 17.00 – klasa 0A

      Prosimy o zapewnienie dzieciom dodatkowego posiłku. Tego dnia nie ma w szkole obiadu.

    • W okresie 1.07 - 31.08.2019
     • W okresie 1.07 - 31.08.2019

     • sekretariat pracuje w godzinach 8:00 - 16:00

     • Ogłoszenie wyników konkursu na szkolne obiady

     • W związku z rozstrzygnięciem konkursu na wybór ajenta do stołówki szkolnej na przygotowanie obiadów dla uczniów Dyrektor szkoły podstawowej nr. 344 ogłasza iż po dokładnej analizie, większością głosów wybrana została firma "Best Cattering".