• PACZKA DLA POWSTAŃCA

     • Wielkimi krokami zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. Każdy może zostać Świętym Mikołaje. Z tej okazji pragniemy okazać naszą wrażliwość i obdarować podarunkami  tych, którzy walczyli o nasze miasto i ojczyznę. Zespół do spraw Integracji po raz koleiny organizuje akcję PACZKA DLA POWSTAŃCA. Chcemy przygotować dla nich upominki  i uprzyjemnić ten szczególny czas bohaterom, którzy zasługują na nasze wsparcie. Zależy nam, aby prezenty były wyjątkowe i zawierały odrobinę luksusu, na który seniorzy często nie mogą sobie na co dzień pozwolić.  
      Zbieramy:
      - wysokiej jakości produkty spożywcze, m.in. słodycze, ciastka, kawę, herbatę, suszone owoce, wędliny z możliwością przechowywania w warunkach pokojowych,
      - preparaty witaminowe dla seniorów,
      - zestawy kosmetyczne,
      -  samodzielnie wykonane kartki świąteczne.
      Akcja trwa od 12 listopada do 6 grudnia 2019 r. 
      Produkty prosimy przynosić do gabinetów: pedagoga 113, psychologa 232 i do nauczycieli wspomagających.
                     
      Zespół do spraw Integracji                                                                 

     • Zapytanie ofertowe

     • Zapytanie ofertowe na zakup pomocy dydaktycznych do pracowni chemicznej.

      Zapraszamy zainteresowane firmy do zapoznania się z dokumentem umieszczonym poniżej.

      Oferty prosimy składać do 19.11.2019r.

       

      Zapytanie_ofertowe_SP344.pdf

     • Szanowni Państwo!

     • Przypominamy, że czwartek 31 października 2019 r. jest w naszej szkole dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

      Szkoła prowadzi dyżur opiekuńczo-wychowawczy w godzinach 6:30 - 18:00. 

      Oddziały przedszkolne pracują od 7:00 do 17:00.

      Tego dnia nie ma w szkole posiłków. 

      Nauczyciele nie prowadzą żadnych zajęć dodatkowych.

     • Sekretariat

     • Informujemy iż w dniu 31.10.2019r. (czwartek) sekretariat czynny do godz. 16:00

     • Varsavianistyczna Szkoła

     • 8 października koordynatorzy Varsavianistycznej Szkoły: Magda Milewska, Hanna Kordalska, Anna Nowicka uczestniczyli w uroczystym podsumowaniu projektu. Podczas uroczystości otrzymali bezterminowy certyfikat III stopnia Varsavianistyczna Szkoła. Certyfikat przyznawany jest przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawy szkołom i innym placówkom oświatowym za upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o Warszawie.

     • Bezpłatne korepetycje

     • Fundacja "Świat na Tak"

      wraz

      z Biurem Edukacji m.st. Warszawy

      zapraszają

      na bezpłatne korepetycje szczególnie dla uczniów klas IV, VII, VIII szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych, którzy nie mogą sobie pozwolić na płatne zajęcia wyrównawcze.

      Uczniowie cudzoziemscy mogą również skorzystać  z zajęć z języka polskiego dla cudzoziemców.

      Zapraszamy także nauczycieli do pracy wolontariackiej.

       

       

      Szczegółowe informacje:

      na stronie www.swiatnatak.pl

      lub pod numerem tel. 22 629 63 34.

       

       

     • Brak kontrolera ruchu 9:00-11:00 29 Października

     • Informujrmy o chwilowym braku kontrolera ruchu w dniu 29 Października od godz. 9:00 do godz. 11:00

     • Zajęcia Dodatkowe KLASY: IV, V, VI, VII, VIII

     • Zapraszamy do zapoznania się z informacją zamieszczoną poniżej.

     • CZUWAJ!

     • Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci w wieku 10-12 lat do 71 Warszawskiej Drużyny Harcerskiej Adsum. Zbiórki odbywają się w każdy piątek od godziny 18.00 do 20.00 w szkole numer 344. Drużyna harcerska to miejsce,  w którym dzieci rozwiną swoje umiejętność, poznają mnóstwo nowych rzeczy,  które być może ich zainteresują oraz będą mogły świetnie bawić się z rówieśnikami! 71 WDH "Adsum"  działa od  2005 roku,  a nasza obrzędowość opiera się mocno na poznawaniu świata z punktu widzenia podróżnika. Poznajemy wiele różnych państw i ich tradycji czy też ciekawostek.  Harcerstwo to cudowna przygoda,  którą zapamiętuje się na całe życie!

      Zbiórki odbywają się w piątki od 20.09.2019r. W godzinach 18-20. Spotykamy się w szatni szkolnej.

     • FB SWIMSPORT - nauka pływania

     • Nowy rok szkolny zaczynamy NOWĄ ofertą nauki i doskonalenia pływania.

       

      ZAMIAST ŚWIETLICY NA BASEN :)

      Zajęcia ukierunkowane są dla dzieci i młodzieży naszej szkoły, które w świetlicach oczekują na zajęcia szkolne lub są już po lekcjach i oczekują na rodziców.

      Zajęcia odbywają się na pływalni Białołęckiego Ośrodka Sportu. Zajęcia trwają 0,5h.

      Dzieci z klas 0,I,II,III odbierane są ze świetlicy.

      starsi uczniowie dochodzą na pływalnię sami

       

      Zapisy są prowadzone telefonicznie

      tel.kont.TRENER Agnieszka Sikorska 606 743 209

      www.plywamy.eu

     • Szanowni Rodzice!

     • Zgodnie z ustawą z dnia 12 kwietnia 2019 r., która wejdzie w życie 12 września 2019 r. informujemy, że rodzice mają prawo wyrażenia sprzeciwu, jeżeli nie życzą sobie, aby ich dziecko było obięte w szkole opieką zdrowotną oraz opieką stomatologiczną. Sprzeciw należy złożyć w formie pisemnej do dyrektora szkoły.

     • ZAPRASZAMY RODZICÓW KLAS 8

     • Na spotkanie dotyczące omówienia egzaminu ósmoklasisty. Spotkanie odbedzie się w poniedziałek 23 września 2019 r. o godz. 18:00 w stołówce szkolnej.

     • eTwinning School

     • W roku szkolnym 2019/20 nasza placówka otrzymała prestiżową odznakę „etwinning School” za udział nauczycieli i uczniów w projektach europejskich, rozwijających oraz wykorzystujących umiejętności z zakresu języków obcych i nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Dzięki realizowanym projektom uczniowie kształtowali kompetencje społeczne, uczyli się tolerancji wobec innych kultur i realizowali zagadnienia z podstawy programowej za pomocą nowoczesnych metod, wykraczających poza ściany sali lekcyjnej. Uczniowie klas 3-7 zrealizowali następujące projekty we współpracy z uczniami szkół europejskich: „Taste your region”, „Zaprogramuj się na historię patrona szkoły”, „Christmas card exchange” i „My home/your home-discover your local heritage.” Tabliczka z logo projektu została umieszczona przy wejściu głównym szkoły.

       

      Wszystkim uczniom i ich opiekunom gratulujemy!

     • STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE

     • Wnioski mozna pobrac ze strony Biura Edukacji 

      https://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/pomoc-socjalna-dla-uczniow

      lub w formie papierowej w recepcji szkoły.

      Termin zwrotu wypełnionego wniosku wraz z załącznikami do recepcji lub do pedagogów (pokój 113) - 16 września.

       

       

      RODZICE, KTÓRYCH DOCHÓD NIE PRZEKRACZA 528 ZŁ NETTO NA OSOBĘ W RODZINIE ZGŁASZAJĄ SIĘ W SPRAWIE DOŻYWIANIA DO OPS.

      DOFINANSOWANIE DO OBIADÓW SZKOLNYCH -wnioski mozna pobrać w recepcji szkoły. Zwrot wypełnionego wniosku wraz z załącznikami do recepcji lub do pedagogów (pokój 113) do 5 września.